Usluge podrške poslovanju

Da li je vašoj kompaniji potrebna pomoć prilikom izrada projekata i biznis planova? Jeste li u potrazi za smanjenjem troškova? Da li vam je potrebna pomoć u pronalaženju pravih IT rešenja? Da li hoćete da učestvujete na tenderima? Da li su vam potrebni pravni saveti? Neka MAXIT pomogne.

Pokrenuti uspešno poslovanje zahteva različite veštine, uključujući i sposobnost procene kako dugoročne slike tako i specifičnih problema sa kojima se suočava kompanija danas. Imperativ da se vidi i šuma i drveće, je od ključne važnosti, i uvek izazov za kompanije i njihove vlasnike. To je mesto gde MAXIT stupa na scenu. Mi ćemo vam pomoći da ostanete na pravom putu ka ostvarenju svojih ciljeva.

Pružamo vam podršku u:

 • Implementaciji savremenih IT poslovnih rešenja
 • Pripremi dokumentacije za tendere javnih nabavki
 • Izradi IPA projekata
 • Izradi business planova
 • Izradi Akta o proceni rizika
 • Izradi Akta o transfernim cenama
 • Poslovima bezbednosti i zdravlja na radu
 • Poslovima zaštite od požara
 • Pravnim poslovima iz privrednog i radnog prava
 • Profesionalnom usavršavanju kroz treninge i seminare
 • Outsourcing usluge stranim kompanijama