Usluge računovodstva

Finansijsko izveštavanje i planiranje postaje sve složenije sa razvojom poslovanja. Razni eksterni korisnici zahtevaju od vas, sve više informacija, tačnosti i transparentnosti u izveštavanju. Sa druge strane interni korisnici traže još više podataka, detaljnih analiza i predvidjanja za donošenje važnih poslovnih odluka. Sve ovo čini finansijsku funkciju svakog poslovanja kompleksnijom nego ikada ranije. MAXIT radi upravo na tome da održi korak sa takvim zahtevima svojom stručnošću i pravim rešenjima za svaku situaciju. Naše računovodstvene usluge daleko prevazilaze granice sastavljanja samo finansijskih izveštaja. Posmatramo obim i prirodu vašeg poslovanja, tržišno i industrijsko okruženje da bi sveobuhvatno sagledali vaše potencijale. Analiziramo vašu trenutnu situaciju i osmišljavamo plan prilagodjen vašim zahtevima kako bi zajedno došli do istog cilja. Sam proces planiranja pokriva sveobuhvatno praćenje detalja, angažovanje najboljih resursa i primenu dokazano dobrih pristupa što rezultuje visok kvalitet naših usluga. Kontaktirajte nas da biste saznali više o tome kako možemo da vam pomognemo.

Knjigovodstvene usluge

Nudimo vam uputstva o tome kako da povećate profit, sigurno finansiranje i pokrenete svoje poslovanje efikasnije.

MAXIT razume koliko su važne računovodstvene usluge za preduzeća. Mi smo posvećeni razumevanju problema i situacija sa kojima se klijenti suočavaju. MAXIT pruža širok spektar usluga skrojenih prema vašim stvarnim i budućim potrebama uz pridržavanje najviših moralnih, etičkih i profesionalnih standarda naše profesije. Naše usluge omogućavaju vam da se skoncentrišete na ono što najbolje radite ostavljajući specijalizovane funkcije nama kao profesionalnoj podršci. Iskustvo, posvećenost, kvalitet usluga i resursi nam omogućavaju da pomognemo našim klijentima da uspeju i napreduju.

Usluge finansijskog planiranja i analize

Jasna i tačna finansijska slika je ključ dobrog odlučivanja.

Finansijsko planiranje i analiza performansi poslovanja za potrebe donošenja internih odluka menadžmenta je jedna od ključnih uloga finansijskog sektora od kojih zavisi pravac kretanja poslovanja svake firme. Priprema budžeta i predviđanja omogućavaju procenu budućih troškova i/ili prihoda i rezultata, pružajući jasnu sliku očekivane finansijske pozicije firme. Naš motiv je da razumememo da usluge koje pružamo MORAJU dati rezultate, ukoliko učinimo sve da se vaša firma razlikuje od drugih. Naši ljudi imaju specifična znanja, kvalifikacije i iskustva. Oni su inovatori, usmereni na rešavanje problema. Spremni su i voljni da pomognu u upravljanju promenama u poslovanju i pronalaženju rešenja za uspeh. Jednostavno, MAXIT čini vaše poslovanje boljim. Prepoznajemo potencijalne rizike, unapredjujemo procesa, čuvamo vam vreme i novac.

Obračun zarada

Zašto prepustiti drugome obračun zarada? Jednostavno. Sigurno. Mi to možemo bolje. Uštedite vreme i troškove.

Obračun zarada je neophodan deo poslovanja bez obzira da li imate jednog zaposlenog ili hiljadu, ali siguran i precizan obračun zarada, može da bude izazov kako sa aspekta tačnog i blagovremenog plaćanja poreskih obaveza tako i sa aspekta pravne regulative. Prepuštajući obračun zarada nama, otklanjate deo dodatnog administriranja koje poskupljuje poslovanje, kako bi se pojednostavio proces i skratilo vreme za obračun zarada. Šta više, u mnogim slučajevima može da se uštedi između 15% i 30% tekućih troškova vezanih za obračun zarada. MAXIT omogućava da svi izveštaji vezani za obračun zarada budu besprekorno integrisani sa svim vašim internim poslovnim funkcijama.